Produktiv Kommunikation
Idar & Tham HB
Mörbydalen 15, 2 tr
182 52 Danderyd

Mobil: 070 – 497 34 85
Telefon: 08 – 753 49 99

karin.idar@gmail.com
http://www.produktivkommunikation.se

_______________________________________________________________________