Kommunicerar gör vi hela tiden, men kanske inte alla gånger så medvetet. Även om vi vill väl, kan det uppstå missförstånd och konflikter. Mottagaren av ett budskap avgör vilket det slutligen blir. Eftersom ord väcker skilda associationer hos olika människor blir ofta det mottagaren hör mer eller mindre förvanskat. Giraffspråket ökar våra möjligheter att förstå och bli förstådda. Den språkliga kommunikationsmodellen, Giraffspråket, ökar möjligheterna att överbrygga våra olika föreställningsvärldar. Giraffen står som symbol för det språk som gör att vi kan föra en konstruktiv dialog. Den långa halsen står för överblick. Giraffen har också det största hjärtat av alla på land levande däggdjur, vilket här betyder medkänsla.

När Du lär Dig Giraffspråket ökar Du medvetenheten om vad som händer i kommunikationen. Språk som ofta väcker motstånd kallas för Vargspråk. Exempel på Vargspråk: ”Du är alltid så slarvig med dina rapporter!” Tolkat till Giraffspråk skulle det kunna låta så här: ”När jag inte får rapporten på avtalad tid blir jag frustrerad därför att jag själv har en deadline att passa. Har du möjlighet att skriva klart den till i morgon?”

Giraffspråket ger bland annat ett effektivt redskap för att:
· Kunna lyssna på och förstå vad andra verkligen säger.
· Uttrycka sig på ett sådant sätt att andra förstår vad man själv menar.
· Minska risken för att man själv eller andra skall hamna i försvarsposition.
· Hantera konflikter.
· Ge konstruktiv kritik – både positiv och negativ.
· Kunna ta emot kritik på ett konstruktivt sätt.
· Bygga en bro mellan manlig och kvinnlig kommunikation.
· Förbättra dialogen på arbetsplatsen.
· Öka förståelsen mellan lärare och elever.
· Träna sin EQ.

_______________________________________________________________________