Vi erbjuder både företagsanpassade och öppna kurser. Följande är exempel på kursavsnitt i en kurs:

Föreställningsvärldar
Kommunicerar gör vi hela tiden, men kanske inte alla gånger så medvetet. Även om vi vill väl kan det bli missförstånd och konflikter. Det är mottagaren av ett budskap som avgör om budskapet når fram på det sätt som det var ämnat. Eftersom ord väcker olika associationer hos olika människor, blir ofta det mottagaren hör mer eller mindre förvanskat. Missförstånd och konflikter är ”tidstjuvar” och kostar mycket både i form av energi och pengar.

”Vargspråket”
Språk som ofta väcker motstånd identifieras. Det kallas för Vargspråket och är otydligt samt uppfattas lätt som attackerande, vilket ökar risken för att andra och vi själva ska hamna i försvarsposition. Detta leder ofta till missförstånd och konflikter.

”Giraffspråket”
Presentation av det språk som syftar till en konstruktiv dialog och minskar risken för missförstånd. Den språkliga kommunikationsmodellen Giraffspråket hjälper oss att överbrygga våra olika föreställningsvärldar. Giraffen symboliserar med sin långa hals och sitt stora hjärta överblick och ett empatiskt förhållningssätt. Modellen bygger på respekt, ärlighet, ödmjukhet och empati.

Grupparbeten
Träning i att uttrycka sig tydligt och att lyssna aktivt.

EQ
Presentation av de olika delarna av emotionell och social kompetens och hur de går att
utveckla med hjälp av Giraffspråket.

_______________________________________________________________________