Karin Idar

Karin är jur. kand. och var tidigare åklagare i Stockholm under fjorton år. Hon är utbildningskonsult sedan mer än femton år tillbaka . ”Giraffspråket hjälper oss att hantera vår egen och andras ilska och frustration. Det hjälper oss att se bakom fasader och se de verkliga orsakerna till motsättningar. Att se vad som egentligen ligger bakom uttalanden och beteenden. Det hjälper oss att lösa problem som uppstår utan att vi behöver gå till motattack eller bli offer för en annan persons vrede. Giraffspråket hjälper oss att överbrygga våra olika föreställningsvärldar så att vi förstår och blir förstådda. Jag har under ett antal år tillämpat metoden både i mitt professionella och privata liv. Genom att lyssna med inlevelse når jag numera lättare fram till andra människor. Modellen är användbar i de flesta situationer. Risken för missförstånd minskar och möjligheten för lösningar i samförstånd ökar. Giraffspråket är ett effektivt redskap för bland annat feedback, kundbemötande, kreativt samarbete, konflikthantering och effektivare möten.”

Marianne Tham

Marianne är ekonom och konsult med 20 års erfarenhet av frågor som rör verksamhetsplanering, förändringsprocesser och övergripande ADB – frågor. Hon leder sedan några år tillbaka kurser i Giraffspråket. ”När jag första gången kom i kontakt med Giraffspråket tänkte jag: Äntligen en metod som fungerar i praktiken, som är enkel att komma ihåg, välstrukturerad och möjlig att tillämpa i alla situationer där det är betydelsefullt att etablera en fungerande relation. Det är också en metod som gör det lättare för kvinnor och män att kommunicera. Giraffspråket kombinerar kvinnors olika sätt att tala om vad de känner med mäns sätt att uttrycka vad de vill.” Det som först och främst tilltalar mig är enkelheten och den praktiska användbarheten.”

_______________________________________________________________________