Vill ni öka er effektivitet, minska risken för missförstånd och konflikter samt få nöjdare medarbetare och kunder? Låt oss lära dig att använda den språkliga kommunikationsmodellen Giraffspråket för att förstå och bli förstådd! Modellen kallas också för Nonviolent communication.

Nuvarande öppna kurser i Giraffspråket:

  • Öppen heldagskurs hösten 2016: Den 24 november i Stockholm. Kontakta mig för mer information: 070-497 34 85 eller karin.idar@gmail.com. För mer information om kursen, klicka här.

___________________________________________________________________

Vårt presentationsmaterial: klicka här

Vår informationsvideo med Karin Idar: klicka här

Artikel om Karin Idar i LevaPS! (www.leva.nu): klicka här

___________________________________________________________________

Vi tillhandahåller alltid företagsanpassade föredrag och kurser. Läs mer under ”föredrag & kurser”.

___________________________________________________________________